Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geeft Loop & Leef aan hoe zij omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Wij vertellen welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe en met welk doel, en binnen welke wet- en regelgeving dat gebeurt. Ook lees je hoe wij de bescherming van jouw gegevens waarborgen, welke rechten je hebt en waar je met je vragen terecht kunt.

 

Persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken

Loop & Leef kan persoonsgegevens van jou verwerken indien je gebruik maakt van onze diensten (gesprekken, trainingen, lessen, workshops, clinics) en/of indien je zelf gegevens aan ons verstrekt via het contactformulier op de website, per mail of telefonisch.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en – plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer/ mobiel nummer
 • E-mailadres
 • BSN (nummer)
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • Gegevens bank (naam, rekeningnummer)
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt

Indien van belang voor de dienstverlening kan Loop & Leef ook door jou aan ons verstrekte bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot jouw lichamelijke en/of geestelijke gezondheid.

 

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Loop & Leef verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van inhoudelijke werkzaamheden en diensten zoals overeengekomen.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen benaderen (telefonisch, schriftelijk of per e-mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Loop & Leef verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Loop & Leef bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst is aangegaan, en niet langer dan 5 jaar na beëindiging van de werkzaamheden (overeenkomst).

 

Worden jouw gegevens gedeeld?

Loop & Leef verstrekt jouw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de met jou overeengekomen werkzaamheden en diensten en/ of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Samenwerking met derden

In geval van samenwerking met derden ten behoeve van de dienstverlening, zal Loop & Leef jouw gegevens alleen op jouw verzoek en/of na jouw nadrukkelijke instemming, met andere (betrokken) zorgverleners of organisaties delen. Met partners maken wij altijd goede afspraken zodat jouw gegevens veilig zijn.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Loop & Leef maakt op haar website alleen gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Onze website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Google heeft van loopenleef.nl geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle gegevens die Loop & Leef van je heeft verwerkt, mag je inzien, aanpassen of verwijderen. Als je geen gerichte informatie meer wilt ontvangen over onze dienstverlening, dan kun je dit stopzetten. Je mag ons ook vragen om al jouw gegevens uit onze database te verwijderen, voor zover wet- en regelgeving dit toelaten. Als je van bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, dan kun je daartoe een verzoek sturen aan: evanveldhuizen@loopenleef.nl

Loop & Leef wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging

Loop & Leef neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: evanveldhuizen@loopenleef.nl

 

Wijzigingen

Loop & Leef Wij behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie.

 

Contactgegevens

Loop & Leef is gevestigd aan de Kekkeneind 12b, 5513 AA te Wintelre, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74442465. Evert van Veldhuizen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hij is telefonisch bereikbaar op 040-2026757 en per mail via evanveldhuizen@loopenleef.nl

 

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Vul onderstaand formuliertje in en we reageren snel!

Loop & Leef

Kekkeneind 12b

5513 AA  Wintelre